Logo Loading

شکایات | انتقادات و پیشنهادات

چنانچه انتقاد ، شکایت و یا پیشنهادی دارید فرم زیر را تکمیل نموده تا در اسرع وقت در اختیار مدیر مربوطه قرار گیرد.

همچنین میتوانید با شماره ۲۲۰۹۲۳۳۰ تماس گرفته و مشکل خود را مطرح بفرمایید.

همچنین میتوانید با شماره ۲۲۰۹۲۳۳۰ تماس گرفته و مشکل خود را مطرح بفرمایید.